Τίποτα ακόμα, όταν ηχογραφήσω τα τραγούδια μου θα είναι ελεύθερα για κατέβασμα.

Nothing yet, when I will complete the recording of my songs, they will be free for downloading.